CROESO I IECHYD

Siop bwyd iach a lles yw Iechyd wedi ei lleoli yn nhref farchnad Pwllheli, Gogledd Cymru. Mae Iechyd yn rhan o gwmni Fferyllwyr Llŷn Cyf sydd wedi ei leoli yng Ngwynedd.

Mae’r siop yn rhan annatod o’r gymuned leol yn darparu gwasanaeth effeithiol a chyfeillgar i’n holl gwsmeriaid. Un o’n blaenoriaethau yw darparu gwasanaeth personol gyda’r holl staff yn gwneud ymdrech i ddod i adnabod eu cwmseriaid.

Rydym yn cynnig ystod eang o gynnyrch gan gynnwys, bwyd fegan, bwyd heb laeth, bwyd organig, bwyd heb glwten, fitaminau, colur fegan, cynnyrch tŷ organig a dillad bambŵ organig.

Rydym hefyd yn gwerthu cynnyrch lleol fel mêl a jam organig.

Edrychwn ymlaen i’ch croesawu i’r siop.
Diolch,
Cath, Dawn ac Aled.
Tîm Iechyd