Siop Ar-lein Newydd

Croeso i Iechyd.net, ein siop ar-lein newydd.

Mae nifer o’n cwsmeriaid wedi gofyn i ni agor siop ar-lein.

Mae hyn yn fwy fyth o flaenoriaeth i ni rwan oherwydd yr argyfwng COVID 19 a’r effaith mae’n ei gael ar ein harferion siopa.

Mae siop ar-lein yn rhywbeth newydd iawn i ni yn Iechyd felly byddwn yn dechrau gyda dewis bach o gynnyrch. Byddwn yn ychwanegu mwy o gynnyrch i’r siop ar-lein dros yr wythnosau nesaf.

Mae’n bosib y bydd rhywfaint o oedi wrth i chi archebu ar-lein gan fod ein Swyddfa Bost lleol ar agor am oriau cyfyngedig ar hyn o bryd. Byddwn yn ymdrechu i ddanfon eich archeb allan cyn gynted â phosib.

Os yr hoffech fwy o wybodaeth neu gyfrannu unrhyw awgrymiadau cysylltwch â ni ar info@iechyd.net neu trwy alw 01758 612223.

Diolch.